MBA

એક માણસ રોજ સવારે ઉઠીને ઝાડની ડાળ પર ચડીને બેસી જતો હતો.
ખબર છે કેમ???

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

કેમ કે એ MBA થઇને પાગલ થઇ ગયો હતો અને પોતાની જાત ને “બ્રાન્ચ-મેનેજર” સમજતો હતો.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: