Home > આજની નવી જોક > પ્રથમ નંબર

પ્રથમ નંબર

શિક્ષક“શ્વાતિ, તને પહેલા નંબરે પાસ થયેલી જોઇને મને બહુ આનંદ થાય છે.આશા છે કે તુ આગળ જતા આ નંબર જાળવી રાખીશ.”

શ્વાતિ“જી,પણ તમે પ્રશ્નપત્રો છાપવા માટે મારા ભાઇના પ્રેસમાં જ મોકલતા રહેજો…”

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: