Home > આજની નવી જોક > દિવાળીમાં ખરીદી

દિવાળીમાં ખરીદી

મનિષ- “આ દિવાળીમાં તો મારે નવો દાંતિયો(કાંસકો)લેવો છે.જુનામાંથી એક દાંતો નિકળી ગયો છે”

કલ્પેશ- “અરે એક દાંતો નિકળી ગયો એમાં કાંઇ નવો કાંસકો ના લેવાનો હોય.ચલાવી લેવાનું હોય…

“મનિષ- “ચલાવી લેવાની તુ મને શીખામણ આપે છે? અરે એ દાંતિયામાં એ છેલ્લો દાંતો હતો”

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: