મુન્ની VS શીલા-2

અગર શીલા કુછ દિન પહેલે જવાન હોતી….
વાહ…વાહ…
અગર શીલા કુછ દિન પહેલે જવાન હોતી….
વાહ…વાહ…

તો મુન્ની થોડી કમ બદનામ હોતી…!!!

————————————————————————————————-

અહો આશ્ચર્યમ.!-

મિત્રો, કદાચ તમને ખબર ના હોય તો જણાવી દઉં કે 2005 અને 2011 નું કેલેન્ડર સરખું જ છે.તારીખ-વાર બધું….જોઇ લેજો એકવાર.

Advertisements
 1. December 15, 2010 at 10:10 AM

  2005 અને 2011 નું કેલેન્ડર સરખું જ છે . સોહમભાઈ સરસ જાણકારી આપી .

 2. amar
  December 15, 2010 at 10:55 AM

  Not only calender of 2005 and 2011, please also do check this Sohambhai

  http://www.timeanddate.com/calendar/repeating.html?year=2005&country=1

 3. December 15, 2010 at 11:42 AM

  અહો આશ્ચર્યમ.!- …..
  hmm …. that was really unnoticed… thanks for pointing it out…. !!

 4. December 17, 2010 at 10:22 AM

  કેલેન્ડરવાળી વાત આજના ગુજરાત સમાચાર (મુંબઈ)ના પહેલા પાને છે!

 5. December 17, 2010 at 10:25 AM

  ૨૦૦૫ અને ૨૦૧૧ના કેલેન્ડર સરખા છે આ વાત સંદેશમાં ૪થી ડિસેંબરે પ્રસિદ્ધ થઈ હતી!

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: