મુન્ની VS શીલા-4

ભાઇ-ભાભી બિછડનેકા ક્યા હુઆ અંજામ…
વાહ…વાહ…
ભાઇ-ભાભી બિછડનેકા ક્યા હુઆ અંજામ…
વાહ…વાહ…

મુન્ના બના MBBS ઔર મુન્ની હુઇ બદનામ.!

————————————————————————————————

કંટાળેલા પપ્પા(‘શીલા કી જવાની’ ગીત સાંભળતા એમના દિકરાને): બેટા, ભણવામાં જરાક વધારે ધ્યાન આપ.

શીલા તો પરિક્ષા પછી પણ ‘જવાન’ રહેશે…!!!

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: