મુન્ની VS શીલા-5

તન્હાઇ મેં સતાતી હૈ ઉસકી યાદ ઐસે…
વાહ…વાહ…
તન્હાઇ મેં સતાતી હૈ ઉસકી યાદ ઐસે…
વાહ…વાહ…

ACP: દયા,પતા કરો,આખિર યે મુન્ની બદનામ હુઇ તો કૈસે?

Advertisements
 1. December 18, 2010 at 10:25 AM

  😉

 2. December 18, 2010 at 12:18 PM

  સાવનમેં પડતે હૈ બાગોંમેં ઝૂલે..
  શીલા આ ગઈ જબ લોગ મુન્નિ કો ભુલે.. 🙂

 3. December 18, 2010 at 1:13 PM

  ભાઈ અહીં તો हंसने हसाने के बहाने चाहीए..
  ચારે તરફ શીલા-મૂન્નીની બોલબાલા વાંચીને શાયરદિલ રોક્યું ન રોકાયું.. 😉
  હાહાહા

  એકવાર મેં કહ્યું,
  “જ્યાં જ્યાં નજર ઠરે, શીલા-મૂન્નીના જલવા..
  ..
  ..
  જ્યાં જ્યાં નજર ઠરે, શીલા-મૂન્નીના જલવા..”
  ત્યાં પાછળથી કોઈક બોલ્યું,
  “તારું ડાચું જોયું છે? મૂંગો મર લલવા.”

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: