શાયરી

 1. Apr 25, 2012 at 5:46 PM

  ભાઈ નટખટ, ખટપટ હોય તો કરો દૂર ઝટપટ , પ્રેમમાં તો હોય ખટપટ …

  સુંદર !

 2. Jul 2, 2012 at 6:34 AM

  ખટપટ કરીને ય નટખટ પાછા પ્રેમમાં તો પડ્યા જ ને .

 3. Dec 14, 2012 at 11:04 PM

  ઓતત્ત તેરી , પ્રેમમાં પણ ખટપટ !

  • Dec 15, 2012 at 10:13 AM

   ખટપટ વગર મજા જ ક્યાંથી? ખટપટ પછી જે પ્રેમ ઉભરાય એનો નજારો જ કંઇક અલગ હોય છે 🙂

   આથી જ કહું છું કે “ખટપટ” હોય તો “ઝટપટ” ઉકેલ લાવો અને “નટખટ” બની જીવી જાણો 🙂

 4. Feb 22, 2013 at 10:53 PM

  JAANU TARA VINA GAMTU NATHI

 5. urmi
  Jan 10, 2014 at 3:39 PM

  are shu bakli ? to pachi goood morning. ha…….haa…………..ha.

 6. urmi
  Jan 10, 2014 at 3:40 PM

  i love this

 7. urmi
  Jan 10, 2014 at 3:40 PM

  jannu tara vina gamtu nathi

 8. urmi
  Jan 19, 2014 at 12:01 PM

  are!vaha kahevu pade ho bhai! bhai! mane to tamara vina to gamtu j nathi

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: